หน้าหลัก » สร้างแรงบันดาลใจ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ » รวมภาพ… เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 “บุญตา” แทบไม่เคยเห็นมาก่อน

รวมภาพ… เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 “บุญตา” แทบไม่เคยเห็นมาก่อน

โพสโดย : admin | วันที่ : 8 December 2016
หมวดหมู่ : สร้างแรงบันดาลใจ, ในหลวงรัชกาลที่ ๙

รวมภาพ… เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 “บุญตา” แทบไม่เคยเห็นมาก่อน

ร 5 ชมยาก

รัชกาล 5 หายาก_524858_515352125192229_1335680698_n รัชกาล 5 หายาก_539795_609665852427522_1571286108_n

วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย

รัชกาล 5 หายาก_559844_450842558309853_880214976_n

พระบรมรูปทรงม้า ระหว่างการปั้นในสตูดิโอของจอร์จ เซาโล ณ กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1907 (พ.ศ.๒๔๕๐)

รัชกาล 5 หายาก_734083_500484756678966_136541566_n

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิธีมุรธาภิเษก

รัชกาล 5 หายาก_922807_537570969637011_577248483_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1907 (พ.ศ.๒๔๕๐)

รัชกาล 5 หายาก_984141_730376277023145_5763458771057505533_n รัชกาล 5 หายาก_1017501_739637186097054_78444511224303090_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสนทนากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘

รัชกาล 5 หายาก_1908339_732179453509494_8103045590867530726_n รัชกาล 5 หายาก_10291150_716922721701834_7599549711005831179_n

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จเยือนชวา ทรงฉลองพระองค์แบบอิสลามไม่ทราบปีที่ถ่าย

รัชกาล 5 หายาก_10298899_705258702868236_8445798386268274276_n

พระเจ้าซาร์นิโคลัส เสด็จเยือนสยามในปี 2434

รัชกาล 5 หายาก_10313342_715950461799060_4880057834606283648_n

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์

รัชกาล 5 หายาก_10367138_732163883511051_2076600033230735755_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระตำหนักอเล็กซานเดรีย พระราชวังซาร์วิกเซโร ปีเตอร์ฮอล์ฟ เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

รัชกาล 5 หายาก_10394635_778621062198666_5729971664102674060_n รัชกาล 5 หายาก_10410538_713648485362591_4074822261847298666_n

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพถ่ายวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๐๔

รัชกาล 5 หายาก_10414509_739636816097091_4492554132481023182_n รัชกาล 5 หายาก_10417663_732137743513665_9016829943329509083_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

รัชกาล 5 หายาก_10441254_732172930176813_155899412910208368_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงเปิดงานการแสดงกสิกรรมแลพานิชการ ครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๔๕๓ (ร.ศ. ๑๒๙) ณ วังสระปทุม

รัชกาล 5 หายาก_10446178_732165643510875_3727529583024153306_o

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงพระเยาว์ (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

รัชกาล 5 หายาก_10452321_732205766840196_6349445623589189993_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ทรงให้ช่างจากฝรั่งสเก็ตภาพ

รัชกาล 5 หายาก_10462737_732205576840215_5528253452536753103_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงฉลองพระองค์แบบชาวยุโรป

รัชกาล 5 หายาก_10462770_732169240177182_4916458747091148688_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

รัชกาล 5 หายาก_10484558_756849987709107_196098266142788104_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขณะทรงพระสรวล ไม่ทราบปีที่ถ่าย

รัชกาล 5 หายาก_10484923_760050987389007_5314377783271812104_n รัชกาล 5 หายาก_10487604_732139916846781_1116514191613455072_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ขณะทรงบรรพชาเป็นสามเณร  ๑๙ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๔๐๙

รัชกาล 5 หายาก_10500404_732062936854479_3049984860055587239_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นครั้งแรกที่พระองค์เสด็จออกนอกประเทศ หลังจากได้ทรงสถาปนาเป็นกษัตรย์ พระองค์ที่ ๕ ในราชวงศ์จักรี ถ่ายในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ที่ประเทศสิงคโปร์

รัชกาล 5 หายาก_10502142_739645166096256_8287599206469596098_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ทรงทอดพระเนตร สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ กำลังทรงร่วมตรึงหมุดทางรถไฟสายแรก กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๙

รัชกาล 5 หายาก_10502207_732167113510728_5755561925594822072_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

รัชกาล 5 หายาก_10504780_744231958970910_395337046973574588_o

พระราชพิธี เปิดพระบรมรูปทรงม้า ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑

รัชกาล 5 หายาก_10559797_743282415732531_5691280157831736858_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั (รัชกาลที่ ๕) ในคราวเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. ๒๔๓๔

รัชกาล 5 หายาก_10565113_746929408701165_6564472604710454240_n รัชกาล 5 หายาก_10570407_753553764705396_4083822106354723337_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) พ.ศ.๒๔๓๔

รัชกาล 5 หายาก_10577176_754896261237813_6739102982326826406_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ทรงประทับนั่งบัลลังก์ ไม่ทราบปีที่ถ่าย

รัชกาล 5 หายาก_10583886_759535774107195_7615561905741181760_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) และ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี ไม่ทราบปีที่ถ่าย

รัชกาล 5 หายาก_10593135_759633700764069_7784096834750180011_n รัชกาล 5 หายาก_10646967_765474533513319_2082527243532529805_n รัชกาล 5 หายาก_10750325_794692230591549_8895185256236708269_o

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

รัชกาล 5 หายาก_14590469_1206436036083831_7070319598006421219_n รัชกาล 5 หายาก_14702335_1206451386082296_2166199704593085568_n รัชกาล 5 หายาก_14731177_1206407989419969_2706419478475802743_n

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

10423977_735419093185530_8858445478094810572_n

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ “ทรงล้างพระทนต์ปลอม”

ทรงพระเจริญ…

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปริญญา เปรมชัย

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.