หน้าหลัก » สุขภาพดีป้องกันได้ เรื่องน่าอ่าน » ใกล้ตัวกว่าที่คิด… คนกรุงฯ เป็นเอดส์กว่า 80,000 คน เฉลี่ยเพิ่มวันละ 6 คน!!!

ใกล้ตัวกว่าที่คิด… คนกรุงฯ เป็นเอดส์กว่า 80,000 คน เฉลี่ยเพิ่มวันละ 6 คน!!!

โพสโดย : admin | วันที่ : 9 August 2017
หมวดหมู่ : สุขภาพดีป้องกันได้, เรื่องน่าอ่าน

ใกล้ตัวกว่าที่คิด… คนกรุงฯ เป็นเอดส์กว่า 80,000 คน เฉลี่ยเพิ่มวันละ 6 คน!!! 

เอดส์ กรุงเทพ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่กทม.ได้ให้ความสำคัญติดตาม เฝ้าระวังและพยายามดำเนินการ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมของเมือง สื่อต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการยั่วยุทางเพศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปี 2560 มีการสำรวจผู้ติดเชื้อจำนวน 77,970 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 รายต่อปี ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 6 ราย โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่จะอยู่ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ 14-24 ปี มากที่สุด และเป็นกลุ่มชายรักชายมากถึง 68 เปอร์เซ็นต์

มีการตั้งเป้าหมายว่าในปี 2563 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกรุงเทพฯ จะต้องลดจำนวนลง จาก 2,000 รายต่อปี เหลือประมาณ 900 รายต่อปี หรือ 2.4 รายต่อวันและในปี 2573 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องลดลง เหลือแค่ไม่เกิน 500 รายต่อปี ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อรายเก่า ก็จะต้องส่งเสริมให้เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อเอชไอวีหากไม่ได้รับยาต้านไวรัสภายใน 3-10 ปีจากการรับเชื้อ ก็จะส่งผลต่อร่างกายสู่การเป็นโรคเอดส์ในที่สุด

(ผู้ที่ติดเชื้อสามารถไปยาต้านไวรัสฟรี ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี เขตคลองสาน)

ขอขอบคุณข้อมูล และเครดิตภาพจาก dailynews

แสดงความคิดเห็น