หน้าหลัก » ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ สุขภาพดีป้องกันได้ เรื่องน่าอ่าน » ด่วนที่สุด!! กทม.สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือก่อการร้าย…

ด่วนที่สุด!! กทม.สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือก่อการร้าย…

โพสโดย : admin | วันที่ : 13 October 2016
หมวดหมู่ : ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ, สุขภาพดีป้องกันได้, เรื่องน่าอ่าน

ด่วนที่สุด!! กทม.สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือก่อการร้าย…

5116-1-11_3

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีรายงานว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด

หนังสือระบุว่า ด้วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางผุสดี ตามไท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้สั่งการในการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

ก่อการร้าย_5116-1-11_1

ก่อการร้าย_5116-1-11_2

 

ข้อ 1. ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด จัดระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงตามที่ร้องขอ

ข้อ 3. สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถศูนย์เอราวัณ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายให้พร้อมปฏิบัติงาน

ข้อ 4. สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 5. สำนักเทศกิจ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดูแลเพื่อความสะดวกด้านการจราจร ความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อ 6. สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรถน้ำ รถสุขาเคลื่อนที่ ให้พร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. สำนักงานเขตดำเนินการดังนี้ – จัดเจ้าหน้าที่สังเกต ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเขต สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ เขตพระราชฐาน บ้านของบุคคลสำคัญในพื้นที่ ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รถบีอาร์ที และแหล่งชุมชนทุกแห่ง

– กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้สังเกต ตรึกตรอง หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที

– ประสานเครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบการหอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ร่วมเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่

– ประสานกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น เช่น ศุนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ฯลฯ บริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ถนนคนเดิน ตลาดนัด หรืองานเทศกาลสำคัญ ๆ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งบูรณาการกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

– ประสานชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ให้รับทราบ ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังให้ดำเนินการทันที

ทั้งนี้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ จากการก่อวินาศกรรมด้วยวัตถุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ หากพบเจอสามารถแจ้งทางโทรสารหมายเลข 02-224-2941

ขอขอบคุณข้อมูลจาก TNEW 

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.